Stichting V.C.S.A.. Thuiszorg heeft de Zorgbrede Governance Code geïmplementeerd. De bestuurder en toezichthouders binnen de Raad van Toezicht onderschrijven de sectorcode, zoals expliciet opgenomen in de statuten en verwoord in het Bestuursreglement. Hierdoor wordt tevens voldaan aan de eisen van de WTZi die regels stelt ten aanzien van goed bestuur in de zorg. De code zet aan tot nadenken over het eigen functioneren en, als gevolg daarvan, tot professionalisering van het bestuur, toezicht en het samenspel tussen beiden. Daarom wordt één keer per jaar gesproken over hun functioneren. De code biedt een gemeenschappelijk referentiekader voor zowel de eigen reflectie en correctie als voor de beoordeling door anderen.

Op de onderstaande link treft u de complete versie van de Governancecode aan:

Governancecode Zorg 2017

Adres

Postbus 8337
Chroomstraat 6
8211 AS  Lelystad
Tel: 020-8203641
Tel: 0320-820235

Zakelijke gegevens

Stichting V.C.S.A. Thuiszorg
Kamer van Koophandel nr 77177363 
Fiscaal nummer: 86.09.24.142

IBAN: NL 82 INGB 000.91.44.868

AGB-Code: 41787142 PGB

AGB-Code: 75753842 Thuiszorg

AGB-Code: 73737109 WLZ-gecombineerd

E-Mail ons

email