Aannamebeleid vrijwilligers

Voortdurend zijn wij op zoek naar vrijwilligers, maar ook voor beschikbaar gekomen bestuursfuncties. Meld je bij het bestuur als je interesse hebt.

Gedragsregels voor vrijwilligers

De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de zorg, het vrijwilligerswerk en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat seksuele intimidatie een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om het te voorkomen.

Stichting V.C.S.A. Thuiszorg wil daarom de zaken goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Wij willen ten slotte een situatie scheppen waarin mensen kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om seksuele intimidatie te voorkomen horen daarbij. Daarom willen we goed voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Alle reden dus om aanvullende maatregelen te nemen om seksuele intimidatie zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor hebben we binnen onze organisatie de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van het aanname beleid van vrijwilligers en de benoeming van een vertrouwenscontactpersoon.

Aanname beleid van vrijwilligers

Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor Stichting V.C.S.A Thuiszorg verrichten zal het volgende beleid worden gehanteerd:

  • Het houden van een kennismakingsgesprek
  • Het checken van referenties
  • Het (laten) aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).
  • Dit zal om de 2 jaar herhaald worden.
  • Het bekend maken en laten ondertekenen van de gedragsregels.
  • Tekenen van de vrijwilligersovereenkomst

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen onze organisatie is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag (zie onze Gedragscode) en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over een concreet incident een gesprek wil met Stichting V.C.S.A. Thuiszorg. De VCP is er voor Cliënten, Familieleden, Vrijwilligers en medewerkers, etc. Ook bestaat er de mogelijkheid om je klacht neer te leggen bij een onafhankelijke klachtencommissie deze staat behalve op onze website ook online op www.erisietsmisgegaan.nl .