Individuele begeleiding

Begeleiding

Begeleiding is een vorm van ondersteuning waarbij een medewerkster van Stichting V.C.S.A. Thuiszorg Stichting u helpt om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

  • Meegaan naar de huisarts of het ziekenhuis
  • Boodschappen doen of het opwarmen van de maaltijd
  • Aanbrengen van structuur in de dagelijkse bezigheden
  • Het ontlasten van de mantelzorger Bestellen van hulpmiddelen of medicijnen

Kosten en indicatie

U heeft een indicatie nodig van uw gemeente (WMO). De gemeente komt bij u thuis om met u uw zorgbehoefte te bespreken en te bepalen. Aan de hand hiervan wordt een ondersteuningsplan opgesteld door de gemeente. In het ondersteuningsplan staat op welke zorg u recht heeft. Met deze indicatie, wordt de huishouding betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Uw gemeente vergoedt hiermee de benodigde zorg. Wel betaalt u bij zorg die vanuit de WMO wordt vergoed een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte hiervan. U vraagt de indicatie aan bij het Wmo-loket van uw gemeente, de wijkverpleegkundige kan u hierbij ondersteunen.

Stichting V.C.S.A. Thuiszorg werkt voornamelijk in Almere en Lelystad. En werkt samen met diverse andere thuiszorgorganisaties.

Zie ook onze speciale website voor ambulante en individuele begeleiding, Klik hiervoor op inderstaande link naar de pagina:

VCSA-BEGELEIDING.NL