(Zelf) Hulpmiddelen

Inzet van de zelfredzaamheidskoffer binnen Stichting VCSA Thuiszorg.

Met ingang van april 2024 zet Stichting VCSA Thuiszorg de Zelfredzaamheidskoffer in bij zorgvragers.

Zelfredzaamheid en eigen regie. Dit zijn 2 termen die binnen de wijkverpleging centraal staan. De Zelfredzaamheidskoffer is een hulpmiddel dat zich binnen de organisatie richt op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de zorgvrager met behulp van het netwerk, als deze aanwezig is.

De Zelfredzaamheidskoffer biedt hulp bij laag complexe handelingen. Denk hierbij aan Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen van zorgvragers zoals:

  • het aan- en uitrekken van steunkousen
  • medicatie toediening
  • hulp bij het wassen/douchen
  • aan- en uitkleden

De wijkverpleegkundige gaat bij de intake samen met de zorgvrager het gesprek aan en kijkt welke hulpmiddelen er geschikt zijn. Samen met de andere zorgverleners wordt er geoefend met de zorgvrager om goed met het gekozen hulpmiddel om te gaan.

De zelfredzaamheidskoffer maakt het mogelijk een deel van de bestaande zorgvraag af te bouwen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om andere zorgvragers aan te nemen en hierbij ook te kijken naar de mogelijkheden om de zelfredzaamheid te vergroten. Door de Zelfredzaamheidskoffer behoudt de zorgvrager zijn of haar eigen regie en hoeven zij niet te wachten tot er een zorgverlener komt. Het aantal zorgmomenten neemt af omdat zorgvragers eerder zelfredzaam en  zelfstandig zijn. Stichting VSCA Thuiszorg streeft op deze wijze er naar toe de zorg toegankelijk te houden voor iedereen.

Meer willen weten over onze werkwijze?

Neem contact met ons op.