Intensieve Thuiszorg

Van intensieve zorg is sprake als permanent een medewerkster van Stichting V.C.S.A. Thuiszorg in de nabijheid van de cliënt nodig is om zorg en toezicht te verlenen.

Is er 12 uurs zorg of 24 uurs zorg nodig dan werken wij hierin samen met andere aanbieders

  • Zorg in de laatste levensfase (terminale zorg)
  • Als iemand volledig afhankelijk is van anderen om te kunnen eten, drinken of zich te verplaatsen (invaliderende aandoening)

Kosten en indicatie

U heeft een indicatie nodig van de (wijk)verpleegkundige. Met deze indicatie, wordt verpleegkundige zorg betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de zorg vergoedt vanuit de basisverzekering.