Medicatiebeleid

Het medicatie beleid binnen Stichting V.C.S.A. Thuiszorg is er op gericht een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor u als cliënt en voor onze zorgverleners op het gebied van medicatie verstrekking. Wij werken volgens de richtlijnen van de ‘veilige principes in de medicatie keten’. Als u op deze link klikt ziet u het interactieve PDF bestand van de website Zorgvoorbeter.nl

Het uitgangspunt:

  • Het voorkomen van fouten in de medicatieverstrekking
  • Het bieden van optimale ondersteuning aan de cliënt binnen de eigen mogelijkheden
  • Het scholen van de zorgverleners
  • Het behoeden van de zorgverleners voor het maken van fouten en vergissingen
  • Het werken met een Baxter systeem
  • Optimale afstemming met huisartsen en apothekers

Het medicatieproces wordt uitgesplitst in

  • Aanreiken,
  • Toedienen,
  • Overnemen van het beheer.

Bij iedere taak spelen andere risico’s en andere verantwoordelijkheden. Voordat de zorg bij u start, zullen we dit met u bespreken.