Persoonlijke Verzorging

Persoonlijke verzorging houdt in dat een medewerkster van Stichting V.C.S.A. Thuiszorg u ondersteunt bij de algemene dagelijkse behoeften. De verzorging kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld omdat u samen heeft gewerkt aan uw zelfstandigheid of genezing, maar het is ook mogelijk dat u langdurige ondersteuning krijgt, bijvoorbeeld als u chronisch ziek bent.

Wij geven u de verzorging die nodig is.

  • Hulp bij wassen, douchen en aan- en uitkleden
  • Assisteren bij de toiletgang
  • Steunkousen aan- en uittrekken
  • Ondersteuning bij het eten en drinken
  • Aanreiken of toedienen van medicatie
  • Ondersteuning bij het in- en uit bed gaan
  • Het aanbrengen/verwijderen van ledemaatprothesen

Kosten en indicatie

U heeft een indicatie nodig van de (wijk)verpleegkundige. Met deze indicatie, wordt verpleegkundige zorg betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de zorg vergoedt vanuit de basisverzekering.

Online zorgdossier

Bij Stichting V.C.S.A. Thuiszorrg heeft u de mogelijkheid om mee te kijken in uw zorgdossier van CARENZORGT