Wijkverpleging

Heeft u door een ziekte, aandoening of beperking zorg nodig?

Dan kunt u contact opnemen met Stichting V.C.S.A. Thuiszorg.

De wijkverpleegkundige maakt met u een afspraak voor een huisbezoek om samen te bekijken welke zorg u nodig heeft.

Aan de hand van dit huisbezoek zullen wij samen met u bekijken welke oplossingen er zijn voor de zorgvraag en welke zorg het beste past bij uw situatie.

De wijkverpleegkundige stelt samen met u het zorgplan (indicatie) op.

Onze wijkverpleegkundigen kunnen u adviseren, begeleiden en eventueel doorverwijzen naar een andere zorgaanbieder als dat voor u de beste ondersteuning biedt.